Kunnen we tijdig waarschuwen voor overstromingen als in Limburg vorig jaar?

Tijdens de zware overstromingen in Duitsland, Limburg en Belgie vorig jaar stroomden grote hoeveelheden water met puin langs hellingen naar beneden. De trillingen die daarbij opgewekt werden zijn met seismische stations geregistreerd. Nieuw onderzoek laat zien dat uit deze metingen de ontwikkeling van het waterpeil, de hoeveelheid puin en de snelheid waarmee de overstroming zich voortbeweegt goed te volgen zijn. Dit betekent dat seismometers gebruikt kunnen worden gebruikt om tijdig te waarschuwen voor zware overstromingen.

Tijdens de zware overstromingen in Duitsland, Limburg en Belgie vorig jaar stroomden grote hoeveelheden water met puin langs hellingen naar beneden. De trillingen die daarbij opgewekt werden zijn met seismische stations geregistreerd. Nieuw onderzoek laat zien dat uit deze metingen de ontwikkeling van het waterpeil, de hoeveelheid puin en de snelheid waarmee de overstroming zich voortbeweegt goed te volgen zijn. Dit betekent dat seismometers gebruikt kunnen worden gebruikt om tijdig te waarschuwen voor zware overstromingen.