Komen er nieuwe regels voor het houden van huisdieren?

Dieren mogen geen pijn meer hebben als ze in een hok, kooi of stal zitten. Ook moeten ze altijd kunnen leven zoals in de natuur. Dat staat in een nieuwe wet. Die regels klinken misschien logisch, maar ze kunnen grote gevolgen hebben. De wet...

Komen er nieuwe regels voor het houden van huisdieren?

Dieren mogen geen pijn meer hebben als ze in een hok, kooi of stal zitten. Ook moeten ze altijd kunnen leven zoals in de natuur. Dat staat in een nieuwe wet. Die regels klinken misschien logisch, maar ze kunnen grote gevolgen hebben.

De wet is bedacht door de Partij voor de Dieren en was vooral bedoeld voor vee, zoals koeien en varkens. Maar uiteindelijk gaat de nieuwe wet over alle dieren, dus ook over huisdieren.

Huisdieren

Dat zou kunnen betekenen dat vogels niet meer in een kooi mogen, omdat ze vrij rond moeten kunnen vliegen. En dat katten altijd naar buiten moeten kunnen.

De nieuwe wet betekent misschien ook dat konijnen niet meer alleen mogen zitten in een hok. Konijnen leven in de natuur namelijk in groepen. Hetzelfde geldt voor honden, die leven namelijk in een roedel.

Onderzoek

De wet gaat over anderhalf jaar in. Politici en deskundigen gaan nu onderzoeken hoe hij precies uitgevoerd moet worden.

Wat vind jij? Moeten huisdieren altijd kunnen leven zoals in de natuur? Of mag je dieren ook in een hok of kooi stoppen? Reageer op de stelling!