Kamer wijkt uit naar Ridderzaal bij debatten deze zomer

Als de Tweede Kamer in de aanstaande zomervakantie toch wil debatteren, zal dat gebeuren in de Ridderzaal. Dat is nodig omdat het huidige gebouw begin juli dicht gaat voor een jaren durende verbouwing en het tijdelijk onderkomen van de Kamer...

Kamer wijkt uit naar Ridderzaal bij debatten deze zomer

Als de Tweede Kamer in de aanstaande zomervakantie toch wil debatteren, zal dat gebeuren in de Ridderzaal. Dat is nodig omdat het huidige gebouw begin juli dicht gaat voor een jaren durende verbouwing en het tijdelijk onderkomen van de Kamer nog niet beschikbaar is.

Het zomerreces wordt gebruikt voor de verhuizing naar het voormalige onderkomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Die verhuizing moet eind augustus afgerond zijn en tot die tijd kunnen er nog geen vergaderingen gehouden worden.

Als de Kamer besluit om terug te keren van reces, bijvoorbeeld omdat de coronapandemie daar aanleiding toe geeft, dan zal de plenaire vergadering plaatsvinden in de Ridderzaal, laat een woordvoerder weten. In het oude Kamergebouw blijft één zaal beschikbaar voor commissievergaderingen.

In de Ridderzaal, die stamt uit de 13e eeuw, wordt op dit moment ook vergaderd door de Eerste Kamer. De normale vergaderzaal van de senaat is te klein om voldoende afstand te houden tussen de Kamerleden.