Kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen: 'Kinderen zijn geen handelswaar'

Het kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen. Dit moet voorkomen dat vrouwen vanwege het financiële voordeel besluiten om draagmoeder te worden of hun kind af te staan. Een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat dit moet regelen,...

Kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen: 'Kinderen zijn geen handelswaar'

Het kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen. Dit moet voorkomen dat vrouwen vanwege het financiële voordeel besluiten om draagmoeder te worden of hun kind af te staan. Een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat dit moet regelen, gaat vandaag in consultatie. Dat betekent dat iedereen erop kan reageren.

Dekker wil dat wensouders strafbaar worden als zij een vrouw met een gift, belofte of dienst proberen over te halen om hun een kind te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toezegging om een schuld af te betalen of een woning te kopen. Het geven van een redelijke onkostenvergoeding blijft wel toegestaan.

'Duidelijke grens'

"Opgroeien in het besef gekocht te zijn, is vreselijk", stelt Dekker. "Of het nu gaat om draagmoederschap of adoptie, het belang van het kind moet steeds voorop staan. Kinderen zijn geen handelswaar. Daarom moeten we een duidelijke grens stellen."

Op kinderkoop komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar te staan. Nederlanders die zich er in het buitenland schuldig aan maken, kunnen in Nederland worden vervolgd.

Nadat het voorstel in internetconsultatie is geweest, moet het nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.