Installatiebranche dringt gebruik van verpakkingsmaterialen flink terug

Eén jaar na de presentatie van het Brancheplan Verpakkingen slaagt de installatiebranche er al in omaanzienlijk minder verpakkingen te gebruiken.

Installatiebranche dringt gebruik van verpakkingsmaterialen flink terug
Eén jaar na de presentatie van het Brancheplan Verpakkingen slaagt de installatiebranche er al in omaanzienlijk minder verpakkingen te gebruiken.